Umělecké kovářství Parák

Firma vznikla v roce 2002 ve Svitavách-Lačnově, jako logické vyústění profesních a uměleckých ambicí bratrů Davida a Miloše Parákových. Po absolvování Umělecko-průmyslové školy v Turnově a v Hradci Králové vedly naše kroky do kovářské firmy Wolfsgruber v jižním Tyrolsku.

Tam jsme získali další zkušenosti a um, jak se dělá kovařina i mimo českou kotlinu. Veškeré získané zkušenosti a prostředky jsme investovali na vytváření věcí tak, aby splňovaly vysoké nároky, jak funkční tak estetické a staly se trvalou hodnotou pro příští generace.